6.08.2010

Croissant with chocolate filling

"It is more fun to talk with someone who doesn't use long, difficult words but rather short, easy words like: What about lunch?" (Winnie the Pooh)
"Zabawniej rozmawia się z kimś, kto zamiast długich, trudnych słów używa krótkich i prostych, jak na przykład: Czy to nie pora na małe Co nieco?" (Winnie the Pooh)

Croissant with chocolate filling       oil on canvas 40/40cm

6.05.2010

Red Roof

It's been long since I wrote. I have to explain myself as I have been writing my thesis. This painting has effectively drown my mind away from tidious work. This is a loose interpretation of one of the unidentifiied paintings I have once seen.
Już długo nie pisałam. Muszę się usprawiedliwić, gdyż jestem w trakcie pisania mojej pracy dyplomowej. Ten obraz skutecznie odciągnął moją uwagę od tej żmudnej pracy. To jest luźna interpretacja pewnego niezidentyfikowanego obrazu który kiedyś widziałam.

Red Roof    oil on canvas 130/70cm