9.08.2010

Printemps

This is one of my latest copies of Tamara de Lempicka. I like this one because of a combination of nudity and innocence of the two women. The freshness of flowers and an obligatory red lips make it really positive painting and make me smile each time I look at it.
To jedna z moich ostatnich kopii Tamary Lempickiej. Lubię ten obraz przez to połączenie nagości i niewinności tych dwóch kobiet. Świeżość kwiatów i obowiązkowe czerwone usta powodują uśmiech na mojej twarzy ilekroć na niego spojrzę.
Printemps after Tamara de Lempicka  oil on woodboard 54x40cm

Tamara de Lempicka was a woman who carefully created her own image. Although she was not a beautiful woman, she was extremely elegant, which, together with calm gesture and look worked out to perfection, she conquered Hollywood. She is said to be a great grand mother of pop-star culture. I like to think of her that way.
Tamara Lempicka była kobietą która dokładnie tworzyła swój wizerunek. Pomimo iż nie była piękną kobietą, jednak jej wyjątkową elegancją wraz z opanowanym do perfekcji gestem i spojrzeniem podbiła Hollywood. Niektórzy mówią że jest ona prababcią gwiazd pop kultury. Lubię tak właśnie o niej myśleć.

 

Tamara de Lempicka is one of my mother's favourite painters. In her house, full of beautiful self-made treasures, which you can see for yourself on her blog, there are already four copies of this artist that I have made for her for different occasions. Maybe I'll post them some of these days..
Tamara Łempicka (bo tak powinniśmy chyba na nią w Polsce mówić) jest jedną z ulubionych malarzy mojej mamy. W jej domu pełnym pięknych własnoręcznie zrobionych skarbów, które możecie sobie sami obejrzeć na jej blogu, są już cztery kopie tej artystki, które wykonałam dla niej na różne okazje. Może zamieszczę je na blogu któregoś dnia..


No comments: