3.17.2010

A Lavish Chair

A Lavish Chair   acrylic on paper  100cm x 70cm
This painting is a true oldie. I painted it long before going to Academy of Fine Arts. Although my technic has changed, it is still one of my favourites.
Ten obraz to prawdziwy staruszek. Namalowałam go na długo przed zdaniem do Akademii Sztuk Pięknych. Mimo że moja technika się zmieniła od tamtego czasu, to nadal jest on jedną z moich ulubionych prac.

1 comment:

Adela Abós said...

I like much the color of your works. I like much this.